Berkhidmat

Berkhidmat by Rehman Rashid   The Malay College is now 111 years old. That’s as long as the Melaka Sultanate lasted. MCKK is now the oldest Malay institution in the country after the royal houses. The modern history of the Malays and Malaysia began with the federation of Perak, Selangor, Pahang and Negri Sembilan in…

President’s Speech for MCOBA Annual Dinner 2009

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mengadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Gharafullahu-lah, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan;   Ampun Tuanku, Patik sekalian amat berbesar hati dan menjunjung kasih atas sudi perkenan Tuanku mencemar duli memuliakan majlis malam ini, iaitu Majlis Makan Malam Tahunan 2009 Persatuan…