President’s Speech for MCOBA Annual Dinner 2009

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mengadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Gharafullahu-lah, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan;   Ampun Tuanku, Patik sekalian amat berbesar hati dan menjunjung kasih atas sudi perkenan Tuanku mencemar duli memuliakan majlis malam ini, iaitu Majlis Makan Malam Tahunan 2009 Persatuan…