Seabad Merakam Sejarah

MENYUSURI sejarah lampau lebih satu abad Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK) ibarat membaca sejarah Melayu lama dan sejarah Melayu moden – dari zaman sebelum perang sehinggalah negara mencapai kemerdekaan – banyak peristiwa penting yang dirakam sekolah elit Melayu pertama negara ini. Sejarah sekolah ini cukup tebal sehingga tidak mudah untuk mencari satu kesimpulan bagi menggambarkan…