Teks Penuh Ucapan Baginda Raja Dr Nazrin Shah sempena Perayaan Sambutan 100 Tahun The Malay College Kuala Kangsar

“BANGSA MELAYU: MENCANAI MINDA – MEMBENTUK SIKAP” Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim MUKADIMAH Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menentukan tugas dan tanggung jawab di kalangan makhluk Nya. Ya Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam, hamba Mu melafazkan kalimah kesyukuran atas anugerah rahmat Mu, memungkinkan hamba Mu, menjejak kaki di Majlis ini.…